PROGRAMMA

09:30 – 09:45

Introductie en voorstellen

09:45 – 10:00

VGBA rol en verantwoordelijkheden binnen Governance

•    Rol en verantwoordelijkheid van de AIB

10:00 – 11:00

Detectie en preventie

•    Frauderisicofactoren 
•    Herkennen van signalen 
•    Herkennen fraudeurs en fraudedriehoek 
•    Preventie 

11:00 – 11:15

Pauze

11:15 – 12:30

Vermoeden van of daadwerkelijk fraude

•    Hoe aan de orde stellen binnen de organisatie 
•    Wet- en regelgeving  
•    Rol openbaar en intern accountant 
•    Wat te doen bij vastlopen, inschakelen vertrouwenspersoon? 

12:30 – 13:15

Lunch

13:15 – 14:30

De organisatie

•    Waar staat je organisatie op het gebied van integriteit/fraude? 
•    Hoe transparant is je organisatie? 
•    Hoe is de verantwoordelijkheid geregeld? 

14:30 – 14:45

Pauze

14:45 – 16:45

Bespreekbaar maken en dilemma’s

•    Aan de hand bestaande of ingebrachte casuïstiek

16:45 – 17:00 Evaluatie en afronding