Het NBA-bestuur vindt het belangrijk dat alle accountants in de financiële keten, dus ook de accountants in business, fraude kunnen signaleren en zo nodig daaraan opvolging geven. Daarom is het voor alle accountants in 2019 verplicht om een training Fraude te volgen. Met uitzondering van de accountants die in 2017 al de verplichte training Frauderisicofactoren hebben gevolgd. De training voldoet aan de eisen die de NBA hieraan stelt. 

 

Waarom moet ik dit programma volgen?

 

Fraude is een verplicht PE-onderwerp, met de deelname aan deze training haalt u 6 PE-punten

U vergroot uw begrip van fraude risico factoren.
Deze training biedt u kennis en handvaten bij het signaleren van fraude risico factoren en stelt u in staat daar opvolging aan te kunnen geven. 
Deelnemers worden in staat gesteld eigen ervaringen en voorbeelden te delen en van elkaar te leren.
De training is praktijkgericht opgezet, toegespitst op uw eigen sector met de voor de deelnemers herkenbare casuïstiek. 

 

Na deze training bent u zich onder andere meer bewust van wat het maatschappelijk verkeer van u als accountant in business verwacht ten aanzien van fraude (risicofactoren). Daarnaast wordt uw begrip over fraude en frauderisicofactoren verdiept. U werkt aan uw vaardigheden in het onderkennen en bespreekbaar maken van frauderisico’s en is er ruime aandacht voor het omgaan met dilemma’s.